תעודות

אישור תואר מומחה
אישור תואר מומחה משנת 1993 - רישיון לעסוק בתחום מחלות עור ומין אשר ניתן לד"ר צחי שלקוביץ
תעודת דיפלומה לכירורגיה דרמטולוגית
תעודת דיפלומה לכירורגיה דרמטולוגית אשר ניתנה לד"ר צחי שלקוביץ
תעודה חבר ב'אקדמיה האמריקנית לדרמטולוגיה'
תעודה אשר ניתנה לד"ר צחי שלקוביץ כהיותו חבר ב'אקדמיה האמריקנית לדרמטולוגיה'
תעודת חבר ב'חברה הישראלית לכירורגיה דרמטולוגית'
תעודה שניתנה לד"ר שלקוביץ כהיותו חבר ב'חברה הישראלית לכירורגיה דרמטולוגית'
תעודת 'תכנון ניהול וביצוע מחקר קליני' באונ' תל אביב
תעודה שניתנה לד"ר שלקוביץ על השתתפותו בקורס 'תכנון ניהול וביצוע מחקר קליני' באונ' תל אביב
רישיון היתר פעילות רפואית מלאה בשנת 1985.
רישיון אשר ניתן לד"ר צחי שלקוביץ מטעם משרד הבריאות על היתר פעילות רפואית מלאה בשנת 1985.
מרפאת דר’ צחי שלקוביץ
בר-כוכבא 23 בני ברק
טל: 072-3937709